Om KUNA

 

HISTORIA
KUNA bildades i Peru för 20 år sedan för att skapa en linje av alpacka kläder av högsta kvalitet från dess traditionella textilkonst i kombination med den mest moderna teknik och banbrytande designen.

KUNA är en del av Inka Groups, ett stort konglomerat av företag som bildades på 50-talet, verksamma inom flera branscher som textilier, jordbruksprodukter, turism, handel mm.

KUNA – Textilkonst som överskrider gränser

SOCIALT ANSVAR
Utöver målet att vara en ledande producent inom segmentet Alpackakläder, har KUNA engagerat sig för skyddet av arter av kameler (alpacka, vikunja, guanaco och lama), med ursprung i Anderna samt bevarandet av värdefulla kunskaper om traditionell textilkonst.

KUNAs filosofi är att på ett bättre sätt verka i samspel med naturen. Därför arbetar man tillsammans med miljöskyddsprogram, som stödjer uppfödning med djurskyddsvärderingar, genom utveckling och stöd till textilverkstäder.

Man medverkar även i den allmänna samhällsutvecklingen i området genom uppmuntran till utbildning, sport, miljö och naturvård.

KUNA – Utbildningsprogram

CERTIFIERINGAR

KUNA har fått två av de mest prestigefyllda globala certifieringar som garanterar deras interna och externa processer i produktionen, säkerheten och handeln.

BASC – Business Alliance For Secure Commerce

Internationella affärers alliansen som främjar trygg handel i samarbete med regeringar och internationella organisationer. Man fastställer och certifierar företag som uppfyller policys, mål och rutiner för att uppnå den kontroll och säkerhets standard som fastställts av Alliansen på internationell basis.

WRAP – Worldwide Responsible Accredited Production

Intygar etiska, juridiska och arbetsrättsliga villkor i fabriker över hela världen. Programmet intygar överensstämmelser om principer för trygghet och säkerhet för arbetstagare och miljöpåverkan.